Algemene informatie

Wie wil ervoor zorgen dat alle Rotterdamse kinderen kunnen meedoen?
Het werken met intermediairs is een belangrijk onderdeel van de formule van Meedoen in Rotterdam. De intermediairs bezoeken de gezinnen in de thuissituatie waar in alle rust en vertrouwen de problemen in kaart gebracht kunnen worden en de aanvraag kan worden afgehandeld. De werkwijze van Meedoen in Rotterdam is op deze manier zo laagdrempelig mogelijk. Tijdens de tweemaandelijkse bijeenkomsten wisselen intermediairs en de coördinator ervaringen uit en leren van elkaar.

In 2017 zijn 13 intermediairs aan de stichting verbonden. De vrijwilligers zijn deels afkomstig uit de doelgroep en krijgen de gelegenheid om via Meedoen in Rotterdam werkervaring op te doen, waardoor zij voor zichzelf een (grotere) financiële zelfstandigheid kunnen bereiken. Anderzijds is er ook een aantal vrijwilligers dat een baan heeft of al een werkzaam leven achter de rug heeft en graag die ervaring inzet voor Meedoen in Rotterdam.

Toelichting werkzaamheden:
• op huisbezoek gaan bij het aanvragend gezin
• informatie geven over wat Meedoen in Rotterdam voor de kinderen kan doen
• aanvraag opnemen en benodigde stukken verzamelen
• korte schriftelijke rapportage met advies uitbrengen aan de coördinator

Daarnaast biedt Meedoen in Rotterdam:
• terugkombijeenkomsten met alle intermediairs
• sprekers van maatschappelijke organisaties om kennis op peil te houden
• mogelijkheid werkervaring op te doen in verantwoordelijk werk

Wij vragen:

  • positieve instelling
  • mentaliteit van afspraak is afspraak
  • voor langere tijd beschikbaar
  • levenservaring
  • enthousiast
  • goede beheersing Nederlandse taal
  • affiniteit met doelgroep

Werktijden:
• voor een groot deel zelf te bepalen
• de meeste intermediairs gaan ongeveer één dagdeel per week op pad
• we vragen de intermediairs om minimaal 3 huisbezoeken per week af te leggen


Interesse?
Bent u geinteresseerd? Stuur dan uw CV met een duidelijke motivatie naar caroline@meedoeninrotterdam.nl