Resultaten

Resultaat 2017

Meedoen in Rotterdam heeft sinds haar bestaan een stijgende lijn in het aantal aanvragen mogen behandelen. Door de economische situatie en steeds groter wordende bekendheid zal deze lijn zich zeker voortzetten. In het jaarverslag en het kunt u meer lezen over de behaalde resultaten in 2017.