Doelstellingen

Doelstelling 2016

Het staat vast dat in Rotterdam een groot aantal kinderen met sociale uitsluiting bedreigd wordt. Zoveel, ca. 36.000, dat Meedoen in Rotterdam onmogelijk alle kinderen bereiken of helpen kan. Behalve bij de organisatorische beperkingen ligt de begrenzing van het bereik ook bij de beschikbare middelen die van de gemeente, het bedrijfsleven en particuliere fondsen moeten komen. Voor 2016 heeft Meedoen in Rotterdam als doel om 4500 aanvragen te behandelen. Leest u hier meer over onze doelstelling voor 2017.

Bent u geinteresseerd in onze plannen voor de komende drie jaar, dan kunt u hier ons meerjarenplan downloaden.