Doelstellingen

Doelstelling 2019

Het staat vast dat in Rotterdam een groot aantal kinderen met sociale uitsluiting bedreigd wordt. Zoveel, ca. 36.000, dat Meedoen in Rotterdam onmogelijk alle kinderen bereiken of helpen kan. Behalve bij de organisatorische beperkingen ligt de begrenzing van het bereik ook bij de beschikbare middelen die van de gemeente, het bedrijfsleven en particuliere fondsen moeten komen. Voor 2019 heeft Meedoen in Rotterdam als doel om 6600 aanvragen te behandelen. Klik hier voor ons projectplan 2019.