Algemene informatie

Sinds 2000 biedt Meedoen in Rotterdam (voorheen Stichting Leergeld Rotterdam) ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen, die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ouders of voogden, die niet in staat zijn om bepaalde voorzieningen voor hun kinderen te betalen, kunnen terecht bij Meedoen in Rotterdam.

Kinderen - in de greep van de armoede - kunnen weinig/niet met andere kinderen meedoen. Niet met sportclub of kunstzinnige vorming. Ook de beschikking hebben over een computer voor huiswerk of een fiets om mee naar school te gaan is steeds vaker een probleem. Meedoen vergroot de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren teamgeest, leren zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen worden buitengesloten en dit soort dingen niet leren, komen zij ernstig tekort.

Stichting Meedoen in Rotterdam ondersteunt door te bemiddelen en/of door financiële hulp te verstrekken. Is de familie nog niet bij ons bekend dan volgt eerst een huisbezoek door een van onze vrijwillige intermediairs. Zij kijken eerst samen met de familie of al gebruik is gemaakt van andere voorzieningen, bijv. het Jeugd-tegoed van de gemeente. Als het gezin daar geen gebruik van maakt, maar daarvoor wel in aanmerking komt, verwijzen vrijwilligers de aanvrager door naar de juiste organisatie. Ook komt het voor dat vrijwilligers doorverwijzen naar organisaties als de Dienst Uitvoering Onderwijs, Voedsel- of Kledingbank, schoolmaatschappelijk werk of het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam.

Het bijdragebeleid van Meedoen in Rotterdam is aanvullend op het Jeugd-tegoed van de gemeente en op de voorzieningen van Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Meedoen in Rotterdam treedt op als intermediair voor deze organisaties en dient de aanvragen bij hen in. Omdat Jeugdsportfond zwemmen niet vergoedt, neemt Meedoen in Rotterdam deze kosten voor haar rekening.