Wat aan te vragen?

Als u bij ons bekend bent, kunt u een aanvraag indienen voor:

Wat kun je aanvragen:

 • zwemlessen vanaf 5 jaar. Maximale éénmalige vergoeding € 500,- te besteden in maximaal 2 jaar (zwemmen op rekening bij zwembad óf zwemvereniging). Klik hier hoe u zwemmen aanvraagt. Inschrijfkosten en diplomakosten worden niet vergoed.
 • nieuw chromebook (één per kind voor kinderen vanaf 10 jaar). We hebben onze eigen leverancier. LET OP: op een aantal scholen is een andere laptop vereist. Deze kinderen komen niet in aanmerking voor een chromebook vanuit onze stichting.
 • lidmaatschap Squla voor kinderen op basis onderwijs
 • nieuwe standaard omafiets (éénmalig per kind, voor kinderen op het voortgezet onderwijs en MBO).Let op het is een 28 inch fiets. Wij hebben onze eigen leverancier voor de fietsen.
 • Jarige Job verjaardagsbox voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar (3 maanden van te voren aanvragen). Klik hier om te kijken wat de verjaardagsbox inhoudt.
 • Vergoeding schoolreis/werkweek.
  Voorwaarden:
  - slechts éénmaal per schooljaar per kind een aanvraag indienen
  - de bijdrage die St. Meedoen in Rotterdam betaalt is maximaal € 225,- per kind
  - gespecificeerde rekening van school op naam van het kind waarop duidelijk staat welk deel van de ouderbijdrage bestemd is voor de schoolreis en/of werkweek
 • contributie sportclub maximaal € 280,- per jaar (alleen contributie die door Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt vergoed)
 • verplicht wedstrijdtenue dat bij de desbetreffende vereniging verkrijgbaar is, komt voor maximale vergoeding van € 60,- per kind in aanmerking. Het bedrag voor de kleding en de contributie samen mag niet meer dan € 280,- bedragen.
 • kunstzinnige vorming zoals bijvoorbeeld muziek, dans en toneel en scouting maximaal € 500,- per jaar (alleen organisaties die door Jeugdfonds Sport & Cultuur worden vergoed)
 • instrumenthuur voor maximaal € 100,- per jaar

LET OP:  u moet een keuze maken tussen sport òf cultuur. U mag wel naast sport òf cultuur, zwemlesvergoeding aan vragen.

Wat wordt niet vergoed:

 • ouderbijdrage behalve schoolreizen/werkweken/kamp
 • nota’s voor sport die ouder zijn dan één maand en contributie over een (bijna) afgelopen periode


Overige informatie:

Voor zowel fietsen als chromebooks wordt een eigen bijdrage gevraagd. 

Contributie voor sport, kunstzinnige vorming, wordt, na goedkeuring, alleen aan de vereniging/club overgemaakt. Voor aanvragen van cultuur dient u eerst akkoord te krijgen alvorens u uw kind kunt inschrijven voor de cursus.

Meedoen in Rotterdam verricht maatwerk. Goedgekeurde aanvragen bij één gezin geven geen recht op toekenning in andere gevallen. Toekenningen in één jaar geven geen recht op toekenning in een volgend seizoen.

 

 

Wilt u een aanvraag indienen klik dan naar het Aanvraagformulier