Aanvraagformulier

U bent nog niet bekend bij Meedoen in Rotterdam:

Richtlijnen:

  • Zwemlessen voor kinderen vanaf 5 jaar en maximaal voor 2 jaar
  • PC's vanaf groep 5
  • Fietsen voor kinderen vanaf middelbare school (2 fietsen per gezin per jaar)
  • Scouting
  • Sportclub maximaal € 225,- (alleen contributie die door Jeugdsportfonds wordt vergoed)
  • Kunstzinnige vorming zoals bijvoorbeeld muziek, dans en toneel maximaal € 450,- (alleen organisaties die door Jeugdcultuurfonds worden vergoed)
  • Vergoeding mogelijk van schoolreizen/werkweken/excursies voor kinderen op de basisschool en voortgezet onderwijs. Zie aanvraagformulier.

Let op:

  • ouderbijdrage behalve vergoeding voor schoolreis/werkweek/excursie, wordt door Stichting Meedoen in Rotterdam niet vergoed.