Aanvraagformulier

U bent nog niet bekend bij Meedoen in Rotterdam:

Richtlijnen:

  • Zwemlessen voor kinderen vanaf 5 jaar en maximaal voor 2 jaar
  • PC's vanaf groep 8
  • Fietsen voor kinderen vanaf middelbare school (1 fiets per gezin per jaar)
  • Scouting
  • Sportclub maximaal € 225,- (alleen contributie die door Jeugdsportfonds wordt vergoed)
  • Kunstzinnige vorming zoals bijvoorbeeld muziek, dans en toneel maximaal € 450,- (alleen organisaties die door Jeugdcultuurfonds worden vergoed)
  • Vergoeding mogelijk van meerdaagse schoolreizen/werkweken voor kinderen van het voortgezet onderwijs. Zie aanvraagformulier meerdaagse schoolreizen.

Let op:

  • ouderbijdrage wordt door Stichting Meedoen in Rotterdam niet vergoed.
  • werkweek en schoolreisjes basisonderwijs
  • als er al een aanvraag loopt bij Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds kunt u géén aanvraag indienen voor sport, cultuur of zwemlessen bij Meedoen in Rotterdam.